Галилейская лодка

Лодка времен Иисуса – Музей Бейт Игаль Алон.


Галилейская лодка — древняя рыбацкая лодка (времен Иисуса Христа) Галилейская лодка — древняя рыбацкая лодка (времен Иисуса Христа) Галилейская лодка — древняя рыбацкая лодка (времен Иисуса Христа) Галилейская лодка — древняя рыбацкая лодка (времен Иисуса Христа) Галилейская лодка — древняя рыбацкая лодка (времен Иисуса Христа) Галилейская лодка — древняя рыбацкая лодка (времен Иисуса Христа)